Το μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό κίνημα πολιτών στο διαδίκτυο.

Υποστηρίξτε την εκστρατεία Επι-στροφή στη Βρύση

Αυτό το ψήφισμα αναμένει έγκριση από το Avaaz: Ψηφίσματα Πολιτών
Υποστηρίξτε την εκστρατεία Επι-στροφή στη Βρύση
  
  

 


Γιατί είναι σημαντικό;

Υποστηρίξτε την εκστρατεία μας για να:
  • κινητοποιηθούν περισσότεροι αρμόδιοι φορείς για την προώθηση του νερού βρύσης
  • αναδειχθούν οι φορείς / επιχειρήσεις που σέβονται το δικαίωμα πρόσβασης σε νερό βρύσης
  • διαδοθεί το μήνυμα προώθησης και ορθολογικής χρήσης του νερού βρύσης
  • αναγνωριστεί η πραγματική αξία του νερού βρύσης
  • επεκταθεί η εκστρατεία και σε άλλες πόλεις

Δημοσιεύτηκε: Ιανουάριος 13, 2015
Κατάγγειλε αυτό το ψήφισμα ως ανάρμοστο
Αντιγραφή URL: