By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
Herman Van Rompuy, President of the European Council: Fund an Anti-Corruption Force in Ukraine

Herman Van Rompuy, President of the European Council: Fund an Anti-Corruption Force in Ukraine

146 have signed. Let's get to  200
146 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time.
This petition has been created by Svitlana T. and may not represent the views of the Avaaz community.
Svitlana T.
started this petition to
Herman Van Rompuy, President of the European Council

Шановний Президенте Ван Ромпей,

Ми звертаємось до Вас не від нашого імені, не від імені десятків тисяч людей які протестують на головних площах українських міст незважаючи на мороз, потенційну втрату роботи чи навіть фізичну розправу. Ми звертаємось до Вас від імені 46 мільйонів українців, які не так очікують підписання Асоціації про Співпрацю, як безпеку та верховенство права в державі - те, що громадяни ЄС мають і те, що ми сподіваємось отримати через підписання Асоціації.

Україна є однією з найбільш корумпованих держав у Європі. Разом з Бангладеш, Центральною Африканською Республікою та Сирією, вона посідає 144 місце у рейтингу корумпованості країн. Одна з найбільш вагомих причин того, що українська молодь масово виїжджає до Вашого ЄС - це пошук безпеки.

Ми знаємо про те що представниця ЄС, Баронеса Ештон, веде переговори з українськими політиками про надання фінансової допомоги. Якщо ця допомога спрямована для українського народу, чому вона тоді не говорить з українським народом? Громадянський рух Майдан - це рух звичайних людей, що має відголосок досвіду Помаранчевої революції, яка не змінила країну, але, швидше, політиків при владі. Ми не потребуємо інших політиків, ми потребуємо іншу систему, яка поважає верховенство права, а не та, яка купуює закон.

Нам потрібна більш щедра пропозиція від Вас, яка буде направлена на український народ, а не на тих, хто стоїть при владі сьогодні або завтра. Нам потрібно, щоб Ви нам дали те, що вважається само собою зрозумілим у Вашому Союзі. Нам потрібно, щоб наші закони поважались і виконувались всіма, незалежно від звязків та наявності грошей.

Створіть нам дієву Організацію по боротьбі з корупцією. Ця організація повинна відповідати європейським стандартам, добре оплачуватись, складатись із слідчих, прокурорів та суддів та займатись боротьбою з корупцією.

Нам потрібно, щоб Ви платили за це, так як ті люди, які там будуть працювати, мають бути найняті з урахуванням об'єктивних стандартів. Вони повинні бути лояльні до закону, а не до тих, хто платить їм. Вони повинні знати, що матимуть роботу незалежно від того, кого вони переслідують і що їх сім’ї знайдуть притулок у Вашому Союзі у випадку переслідувань з метою помсти.

Український народ в такому випадку виграватиме, так як багато сплачених нами податків будуть використані для нужденних громадян, а не багатих олігархів. На Oдеському Євро терміналі, де олігархи практично приватизували митницю, ми отримуємо 1 € за кожні 4 €, що вони змушують нас платити. За оцінками експертів, український народ лише на цьому терміналі втрачає $ 2 млрд на рік (https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/customs/1848-new-corruption-replaces-old).

Ви теж виграєте від цього, так як ми переконанні, що ми є країною працьовитих людей, і якщо нам дати шанс - ми можемо стояти на своїх ногах без вічної потреби допомоги ззовні. Навіщо ризикувати податкaми Bашого народу, які можуть вкрасти за лічені секунди ті, хто є багатшими за платників цих податків?

Ми знаємо, що є багато розмов щодо створення правильної правової бази для допомоги Україні. Чому б не попросити Ваших юристів розробити правову основу для Організації з боротьби з корупцією і домовитися про це з нашим політикам, будь то уряд або опозиція. Допоможіть нам втримати наші гроші, і вам не потрібно буде витрачати свої.

Тисячі українців на даний момент стоять на морозі (у буквальному розумінні цього слова). Ми не підемо додому, якщо Bи укладeте угоду з політиками. Ми ніколи не стояли на майданах заради перемоги політиків, Росії чи ЄС. Ми стоїмо тут плечем до плеча, щоб змінити нашу країну. Витратіть меньше грошей на більш важливий подарунок для нас. Заснуйте нам Організацію по боротьбi з корупцією, яка змусить можновладців дотримуватись правопорядку. Дайте нам те, що у Bас вже є - розуміння того, що результати і досягнення нашої важкої праці ніхто не вкраде.

Dear President Van Rompuy,

We are writing you, not on behalf of ourselves, not on behalf of the tens of thousands who have been occupying Ukrainian city centres for months now in spite of the cold, potential job loss or even worse bodily harm. But on behalf of the 46 million Ukrainians that long not so much for an Association Agreement but for the security and the rule of law that citizens in the EU have and that we ultimately hope to reach through this agreement.

Ukraine is the most corrupt state in Europe ranked 144th on the corruption index tied with Bangladesh, Central African Republic and Syria. Ukraine’s youth leaves this country to go work in your EU as much if not even more to find security.

We see your representative Baroness Ashton negotiate a financial aid package with our politicians. If it is intended for the people then why is she talking to them? The Maidan movement is a grass root movement of ordinary people, born out of the Orange revolution’s experience that it did not change the country but rather the politicians in power. We are not in need of other politicians but in need of another system, one that respects the rule of Law. Not those that buy the law.

We need a far more generous offer from you. One aimed at the people rather than those in power now or tomorrow. We need you to deliver to Ukrainians what is taken for granted in your Union. We need our rule of law to be respected regardless of who you know or how much money you have.

Fund us a Serious Fraud Office. A special by European standards well paid Ukrainian force consisting of investigators, prosecutors and judges whose sole task will be to fight serious corruption.

We need you to pay for it as we need those working there to be hired by objective standards. They need to be loyal to the law rather than to those who pay them. They need to know they will still have a job regardless who they prosecute. That when it gets rough their families can be safely harboured in your union.

We will gain big as the many taxes we do pay will end up in the hands of the needy rather than the wealthy. At the Odessa Euro terminal where in practice oligarchs privatised customs we get 1€ for every 4€ they charge us. It is estimated the people lose $2 billion annually there alone. (https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/customs/1848-new-corruption-replaces-old)

You will gain big as we strongly belief we are a country of hard working people that if given a chance can stand on their own feet without eternal aid. What good is it to risk having the taxes of your people stolen in the blink of an eye by people who are already richer than those that contributed these taxes?

We know there is a lot of talk about the right legal framework for aid to Ukraine. Why not ask your lawyers to work out a legal framework for a Serious Fraud Office and negotiate that with our politicians be it government or opposition. Let us keep our money and you will be able to keep yours.

Thousands of Ukrainians stand literally in the cold. We won’t go home if you get a deal with politicians. We never stood here for politicians, Russia or for the EU to win. We stand here shoulder to shoulder to change our country. Spend far less money on a much greater gift for us. Fund us a Serious Fraud Office that forces those in power to walk the rule of law. Give us what you already have. The knowledge that if you work hard you can achieve anything without that it is stolen from you.