By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
Rädda gotlands skyddade natur från kalkbrytning

Rädda gotlands skyddade natur från kalkbrytning

26,379 have signed. Let's get to  30,000
26,379 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time.
This petition has been created by Peter s. and may not represent the views of the Avaaz community.
Peter s.
started this petition to
Janez Potočnik, Member of the European Commission

Uppdatering, 2:a juni 2014: Mark- och miljödomstolen medger Nordkalk tillstånd för täktverksamhet och finner ytterligare en gång att man inte måste inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

----------

Uppdatering, 18:e juni 2013: Högsta domstolen undanröjer Nordkalks tillstånd då den finner att ingen fullständig prövning skett. Hela ärendet skickas åter till mark- och miljödomstolen.
----------

Uppdatering, 1:a september 2012: På grund av stort tryck från allmänheten har Mellanskog avbrutit avverkningsarbetet i avvaktan på att HD fattar sitt beslut. Det är ett fantastiskt framsteg, om än tillfälligt. Låt oss hålla trycket på EU-kommissionären för att säkra skogen för gott!
----------

Ett Finskt gruvbolag har påbörjat täktarbetet för ett kalkstensbrott på Gotland. Detta hotar känsliga och skyddade naturområden. Naturvårdsverket har överklagat till Högsta domstolen men medans de väntar på svar kan företaget fortsätta med sitt arbete på täkten. Nu kan bara ett högt tryck på EU's miljökommissionär stoppa det.
Trots att de föreslagna miljöskyddande åtgärderna funnits vara för svaga har Mark och Miljööverdomstolen gett gruvbolaget Nordkalk rätt att påbörja brytningen. Arbetet har påbörjats trots att Naturvårdsverket och miljöorganisationer överklagat beslutet. Utöver att hota de angränsande Natura 2000-områdena och de hotade arterna i området kommer även täkten att riskera vattnet på Gotlands största färskvattenreserv. EU-kommissionären Janez Potocnik är ansvarig för att säkerställa att Sverige lever upp till EU's miljökrav och han kan kliva in och rädda Gotland, men bara om vi ger honom den politiska support han behöver för att blanda sig i.

EU-parlamentariker Carl Schlyter med flera har redan begärt att kommissionären ingriper. Skriv under namninsamlingen nu för att skapa en överväldigande opinion för att få kommissionären att rädda Gotland och dess skyddsvärda naturområden! Tillsammans med andra engagerade och miljöorganisationer kommer jag att arbeta för att tillse att våran röst levereras direkt till kommissionären.

Stöd oss ekonomiskt: http://tinyurl.com/ojnare-crowdfunding
För mer information: www.facebook.com/ojnareskogen and Ojnareskogen.se

Posted: 16 September 2012 (Updated: 14 April 2015)