The world's largest and most effective online campaigning community for change

Обявяване за защитена територия на 400 метровата крайбрежна зона в българския сектор на Черно море

Обявяване за защитена територия на 400 метровата крайбрежна зона в българския сектор на Черно море
  
  

 


Why this is important

Обявяването на 400 метровата ивица на Българското Черноморско крайбрежие от бреговата линия навътре в сушата със статут на защитена територия като природна забележителност изключителна държавна собственост ще предотврати по-нататъшно застрояване и бетониране на българското черноморско крайбрежие.Законът за устройството на черноморското крайбрежие в сегашния си вид не защитава в достатъчна степен уникалната природа на Черноморското крайбрежие , а именно:1. създаване на условия за опазване, устойчиво интегрирано развитие и устройство на Черноморското крайбрежие;2. осигуряване на свободен обществен достъп до морския бряг;3. опазване, съхраняване и разумно използване на природните ресурси;4. предотвратяване и намаляване на замърсяването на Черноморското крайбрежие;5. защита на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси;6. възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно-историческото наследство.
Новосъздаденият природен парк да се нарече "Черноморско крайбрежие".Едно море ни остана, макар и съсипано - не давайте и него да ни вземат !!! Да премахнем строежите и оградите които ни делят от него! Да съхраним за поколенията на България уникалната природа на Черноморското крайбрежие!
Подкрепили петицията - http://stanqo.blogspot.com/2013/01/400.html

Posted December 29, 2012
Report this as inappropriate
Click To Copy: