By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
The world's largest and most effective online campaigning community for change

Обявяване за защитена територия на 400 метровата крайбрежна зона в българския сектор на Черно море

Обявяване за защитена територия на 400 метровата крайбрежна зона в българския сектор на Черно море
  
  

 


Why this is important

Обявяването на 400 метровата ивица на Българското Черноморско крайбрежие от бреговата линия навътре в сушата със статут на защитена територия като природна забележителност изключителна държавна собственост ще предотврати по-нататъшно застрояване и бетониране на българското черноморско крайбрежие.Законът за устройството на черноморското крайбрежие в сегашния си вид не защитава в достатъчна степен уникалната природа на Черноморското крайбрежие , а именно:1. създаване на условия за опазване, устойчиво интегрирано развитие и устройство на Черноморското крайбрежие;2. осигуряване на свободен обществен достъп до морския бряг;3. опазване, съхраняване и разумно използване на природните ресурси;4. предотвратяване и намаляване на замърсяването на Черноморското крайбрежие;5. защита на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси;6. възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно-историческото наследство.
Новосъздаденият природен парк да се нарече "Черноморско крайбрежие".Едно море ни остана, макар и съсипано - не давайте и него да ни вземат !!! Да премахнем строежите и оградите които ни делят от него! Да съхраним за поколенията на България уникалната природа на Черноморското крайбрежие!
Подкрепили петицията - http://stanqo.blogspot.com/2013/01/400.html

Posted December 29, 2012
Report this as inappropriate
Click To Copy: