By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
The world's largest and most effective online campaigning community for change

Pozostało 20 dni do ocalenia naszych mórz

This petition is awaiting approval by the Avaaz Community
Pozostało 20 dni do ocalenia naszych mórz
  
  

 


Why this is important

Morza europejskie pełne były dorszy, śledzi i wielu innych ryb, ale obecnie, w wyniku nadmiernych połowów, gatunki te są poważne zagrożone. Europejskie morza i społeczności od nich zależne cierpią od dziesięcioleci z powodu błędnego zarządzania sektorem rybołówstwa, ale w ciągu następnych 30 dni mamy szansę to zmienić.

Przeprowadzana obecnie reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa właśnie teraz daje wyjątkową szansę na zmiany w całej Europie. W tej chwili kluczowe decyzje na temat przyszłości naszych mórz pozostają w rękach 25-ciu europarlamentarzystów, którzy zasiadają w Komisji Rybołówstwa Parlementu Europejskiego.

www.ocean2012.eu

Posted October 22, 2012
Report this as inappropriate
Click To Copy: