The world's largest and most effective online campaigning community for change

Stoppa vädermanipuleringen ! Stoppa spridandet av Chemtrails-aerosoler

Stoppa vädermanipuleringen ! Stoppa spridandet av Chemtrails-aerosoler
  
  

 


Why this is important

Till: Regeringen, Försvarsmakten, SMHI, Svensk media

Stoppa besprutningen med giftiga sk Chemtrails ovan våra huvuden NU ! Dumpningarna sker i enorma mängder via Chemtrails.

Det sker både via utländsk makts tankerflyg som upprepat kränker svenskt luftrum och via passagerarflyg som använder "spetsat" bränsle för ändamålet.

Stoppa dom anläggningar i Sverige som använder mikrovågsenergier för att manipulera väder och atmosfär (HAARP)

Ge oss vår blå himmel åter- Stoppa den vädermanipulering -Geoengineering som pågår.

Stoppa dom farliga experimenten i atmosfären med att manipulera vårt väder, atmosfären tillhör oss alla det är ingen fysiklaboratorium åt USA-Nato.

Sprid budskapet som har högsta prioritet före ALLA ANDRA samhällsproblem !

Detta är ALLVAR ! Vi kan inte vänta ! Detta kanske ALDRIG går att reparera ! Vår naturliga väderrytm sätt nu ur spel.

Vi blir förgiftade, föda och vatten blir kontraminerat i detta globala experiment, det drabbar ALLA levande varelser på planeten !

Vi måste stoppa Galningarna som utför denna förgiftning i "Geoengineeringen och växthuseffektens namn" !

Informera alla dina vänner, Press/Radio/Tv/Myndigheter/Regering/Försvaret ! Låt dom veta att VI nu vet och förstått allvaret !

Se upp för oriktig information som finns på tex Wikipedia om chemtrails, det är ren desinformation som fullt medvetet förts ut av makten som skyddar sina intressen i detta samarbete med USA och Nato.

Vem som helstkan bli medlem på Wikipedia och skriva.

Skriv på nu och ta din bit för att detta stoppas !

Posted July 25, 2012
Report this as inappropriate
Click To Copy: