Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid.
Oké
Deze petitie is gesloten
Wetgevers: Regel zorg, in plaats van dwang in de GGZ

Wetgevers: Regel zorg, in plaats van dwang in de GGZ

Deze petitie is gesloten
152 hebben getekend. Op naar de   5,000
152 Ondertekenaars

Jolijn S.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Wetsvoorstel Verplichte GGZ (Kamerstuk 32399) staat toe dat kwetsbare mensen op een ruwe wijze behandeld worden.

Het gebruik van isoleercellen, vastbinden, dwangmedicatie en andere gedwongen interventies in de zorg staat in schril contrast met sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de internationale tijdsgeest.


De inzichten in psychiatrie zijn in de loop der jaren veranderd; Dwang is geen goede zorg. In de GGZ wordt op tal van fronten inspanning geleverd om dwang uit te bannen, omdat dwang beschadigend en ongewenst is. Dwang is symptoombestrijding. Echte zorg is aandacht voor de mens achter het gedrag. Goede zorg en crisispreventie kunnen dwang voorkomen en overbodig maken.


Echter, vanwege een tekort aan goede zorg om crisissituaties mee af te wenden, vindt dwangtoepassing nog steeds plaats.


Wetsvoorstel Verplichte GGZ verandert niets aan de zorgtekorten. Wetsvoorstel Verplichte GGZ beschrijft een procedure voor de uitvoering van dwangtoepassing, en gaat niet over het organiseren van kwalitatief goede zorg om dwang te voorkomen.


Het wetsvoorstel biedt geen oplossing voor de contextuele aanleiding van dwangtoepassing: het tekort aan preventie en alternatieven door het land heen. Wetsvoorstel Verplichte GGZ verandert niets aan de beschikbaarheid c.q. afwezigheid van mogelijkheden voor goede zorg in crisis-situaties in de praktijk. Het wetsvoorstel laat beschadigende dwang voortbestaan als “noodmaatregel”, zonder de achterliggende nood op te lossen.


Het wetsvoorstel Verplichte GGZ is een verslechtering, omdat het de mogelijkheden voor dwangtoepassing verruimt, waardoor het tekort aan goede zorg nog verder kan oplopen, hetgeen veel mensen leed berokkent.


De werkelijke hoofdvraag voor wetgeving mbt zorg in crisissituaties zou moeten zijn:

“Hoe te voorzien in een goed zorgaanbod in crisissituaties dat dwang overbodig maakt?”


Er worden steeds meer alternatieven voor dwang ontwikkeld.

Wat nu nodig is , is wetgeving die moderne, kwalitatief goede zorg in crisissituaties overal in het land beschikbaar maakt, zo intensief als nodig. De wetgeving dient te gaan over het faciliteren van alternatieven om dwang te vermijden, en het organiseren van een goed, passend, adequaat aanbod van herstel-ondersteunende zorg, waarbij dwang niet aan de orde is.


Het afschaffen van dwang in de zorg is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de mensenrechtenstandaarden van de Verenigde Naties, die stellen dat een verbod op dwangtoepassing in de zorg de moderne norm is.


Het afschaffen van dwang betekent niet “niks doen” bij crisis-situaties. Er is nog een wereld te winnen in het vormgeven van daadwerkelijke goede herstel-ondersteunende zorg en crisispreventie, waarbij de client eigen regie behoudt. Het ontwikkelen en realiseren van echte goede geestelijke gezondheidszorg is de uitdaging van deze eeuw.


Doorgaan met dit wetsvoorstel Verplichte GGZ is verspilde energie. Het doel van de Nederlandse GGZ is niet: Kwetsbare mensen ruw behandelen, maar het doel is: goede zorg verlenen in crisissituaties. Er is een transitie nodig in het GGZ-crisiszorg-aanbod. Alternatieven zijn mogelijk, maar dienen gerealiseerd te worden.


Wereldwijd is er een cultuuromslag gaande in de geestelijke gezondheidszorg. In alle landen die de mensenrechten respecteren is men momenteel bezig met de transitie van dwang naar zorg. Laten we in Nederland aub niet verder achterop raken, maar laten we met innovatieve oplossingen komen die recht doen aan de wensen, wil en voorkeuren van clienten en betrokkenen. Zorg draait om welzijn.


Een andere GGZ is mogelijk.

Daarvoor zijn andere wetten nodig.


Ons verzoek:

Wij verzoeken aan de Tweede Kamer:

Beschouw dwangtoepassing in de GGZ als een probleem, en niet als oplossing!

Regel goede zorg, in plaats van dwang.


Wij verzoeken om intrekking van wetsvoorstel Verplichte GGZ, omdat het onwenselijk is om meer mogelijkheden te creeren voor dwangtoepassing in de zorg. Dwang dient uitgebannen te worden.


In plaats van wetsvoorstel Verplichte GGZ, verzoeken wij om de realisatie van kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties, door wet- en regelgeving die het tekort aan crisispreventie en goede, respectvolle, herstel-ondersteunende zorg in crisissituaties opheft, zodat dwang overbodig is.


Wij verzoeken om een transitie van dwang naar zorg (van beheersen naar voorkomen) in de GGZ, in lijn met internationale mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties.


(meer informatie over het standpunt van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights tegen wetsvoorstel Verplichte GGZ is te vinden op https://tekeertegendeisoleer.files.wordpress.com/2014/07/reactie-mindrights_tweedenotavanwijziging-wvggz.pdf en op www.mindrights.nl )

Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.